Published

 
 

Editions created with eLaborate 4:

 

De filosoof en de filoloog: De correspondentie tussen G. J. P. J. Bolland en P. J. Cosijn (1879-1899) (7 mei 2019)

Contact: Dr. M. H. Porck

Digitale editie door Thijs Porck van de correspondentie tussen de filosoof Gerardus Johannes Petrus Josephus (Gerard) Bolland (1854-1922) en de filoloog Pieter Jacob Cosijn (1840-1899), bestaande uit 46 brieven over de periode 1879 tot 1899. Deze correspondentie geeft een uniek inzicht in de geschiedenis van de bestudering van de Oudgermanistiek in Nederland, Engeland en Duitsland. Daarnaast laten de brieven een reconstructie toe van Bollands academische ontwikkeling van autodidactisch student met een interesse in het Oudengels tot hoogleraar Wijsbegeerte aan de Leidse universiteit. Cosijn, hoogleraar Oudgermanistiek en Angelsaksisch in Leiden, speelde bij die ontwikkeling een centrale rol.

 


 
Kroniek van Kampen . (20 januari 2017)

Contact: Peter Bakker

Deze editie beslaat een gedeelte van de stadskroniek De Annalibus quaedam. De Annalibus quaedam is geschreven door meerdere stadssecretarissen tussen circa 1470-1545. In deze uitgave zijn alleen de folia opgenomen die zijn opgetekend tijdens de ambtstermijn van de Kamper stadssecretaris Jacob Bijndop.
Naast De Annalibus quaedam bevindt zich een tweede stadskroniek in het stadsarchief van Kampen. De twee stadskronieken bevatten gezamenlijk circa tweehonderd folia. Er is voor gekozen om de stadskronieken gefaseerd uit te geven.Brieven en correspondenten rond 1900 . (25 november 2016)

Contact: Prof. dr. Karina van Dalen-Oskam

De editie Brieven en Correspondenten rond 1900 bestaat uit twee componenten:

– Het onderdeel Brieven bevat de brievennetwerken van twee sleutelfiguren: de letterkundige Albert Verwey (1865-1937; ten dele) en de beeldend kunstenaar Willem Witsen (1860-1923; volledig). De 5.512 brieven zijn ontsloten door transcripties, digitale kleurenafbeeldingen en metadata;
– Het onderdeel Correspondenten bevat een database met biografische profielen van de 439 correspondenten, met gegevens over hun professionele en maatschappelijke activiteiten: de domeinen waarin zij actief waren, de periodieken waarin zij publiceerden en hun lidmaatschappen.
Het zijn twee gelijkwaardige componenten, raadpleegbaar binnen één webomgeving: vanuit het onderdeel Brieven zijn persoonsgegevens op te vragen en vanuit het onderdeel Correspondenten de brieven.

De editie bevat naast een full-text zoekmogelijkheid ook een faceted search optie. Hiermee kunnen gebruikers, al naar gelang hun onderzoeksvragen, eigen selecties maken uit het omvangrijke bronnenmateriaal.


BoschDoc (3 April 2016)

Contact: Loes Scholten

BoschDoc is an online database containing source material on the ’s-Hertogenbosch painter Hieronymus Bosch. Not only the sources in which he himself is mentioned are included, but also sources giving information about his immediate surroundings, members of his family, patrons and works. These are chiefly handwritten documents, but also a number of early printed works, dating from before 1800 are included in BoschDoc.

BoschDoc is part of the Bosch Research and Conservation Project and has been carried out in the framework of the 500th anniversary of the death of Hieronymus Bosch (c. 1450 – 1516). The project has been made possible by the Radboud University Nijmegen, the City Archives of ’s-Hertogenbosch and the Huygens ING.Clusius correspondence . A digital edition-in-progress. 1st release December 2015.

Contact: Esther van Gelder

The project Clusius correspondence is a collaboration between Huygens ING and the Scaliger Institute. It presents all existing transcriptions of the letters of Clusius. Included are the metadata of all known letters (1600 in total), mostly accompanied by facsimile reproductions from the University Library Leiden, and almost 1000 transcriptions of letters made by different researchers in the course of the twentieth and twenty-first centuries. The online edition is not a scholarly edition in the traditional sense. Due to the many different sources of the (published and unpublished) transcriptions, the quality of the edition is not uniform. Furthermore, virtually no annotation is added (yet). Interested scholars are invited to search and to improve the edition.De Ystroom (25 September 2015)

Contact: Jan Bloemendal

Hier wordt een editie van Joannes Antonides van der Goes’ Ystroom geboden. De tekst van de eerste editie uit 1671 is als basis gekozen. Hieraan zijn aantekeningen toegevoegd, ook van oudere editoren: Witsen Geysbeek, Bilderdijk en Van Mourik. Bij deze site is een vertaling in boekvorm verschenen, die is uitgegeven bij Verloren in Hilversum.

 
Editions created with eLaborate 3:

Rembrandt Documents Project (April 2014)

Contact: Volker Manuth, Rudie van Leeuwen, RemDoc

RemDoc is a digital collection of primary documents that relate to the life and works of Rembrandt van Rijn (1606-1669), produced in the 15th to 18th centuries. The Rembrandt Documents Project aims to collect and make available all known documents that relate to Rembrandt, as a person and as an artist, as well as to his ancestors and family. The project has been launched by the Radboud University Nijmegen, in partnership with the Rembrandt House Museum in Amsterdam, in order to provide a much-needed infrastructure for making all original documents and primary source texts relating to Rembrandt accessible.

 

eLaborate 2 resulted in four published editions:

 

 

 

 

 

 

Contact: helpdesk-elaborate@huygens.knaw.nl